INTRASTAT je statistika blagovne menjave med državami članicami EU. Poročevalske enote poročajo mesečno na predpisanih obrazcih. V Sloveniji se poroča Carinskemu uradu Nova Gorica.

V Sloveniji so obvezniki za poročanje gospodarski subjekti, ki trgujejo z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in je v koledarskem letu 2008 presegla vključitveni prag.

Obveznost poročanja za Intrastat za leto 2009 nastane tudi med letom 2009, kadar kumulativna vrednost blagovne menjave podjetja – določena na osnovi podatkov o dobavah blaga v druge države članice EU in pridobitvah blaga iz drugih držav članic EU, ki jih je podjetje poročalo na obrazcu DDV-O – z drugimi državami članicami od začetka leta 2009 preseže vključitveni prag.

VKLJUČITVENI PRAG: Vključitveni prag je vrednost blagovne menjave z državami članicami za posamezen tok blaga, nad katero je podjetje zavezano za poročanje za Intrastat. Tok blaga pomeni smer blagovne menjave (odpreme ali prejemi). Vključitveni prag znaša 200.000 EUR za odpreme blaga in 120.000 EUR za prejeme blaga.

POSEBNI PRAG:Posebni prag je vrednost blagovne menjave z državami članicami za posamezen tok blaga, nad katero je podjetje poleg obveznih podatkov dolžno poročati tudi podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost. Posebni prag znaša 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 4.000.000 EUR za prejeme blaga.

Obdobje poročanja je koledarski mesec v katerem je bilo blago prejeto, odpremljeno oz. je bila izdana faktura. Poročilo za pretekli mesec morate oddati od prvega do petnajstega v mesecu za pretekli mesec, če je 15. na nedelavni dan je potrebno poročati prej (npr. za januar 2009 do 13. februarja). Ne smete poročati tekom tekočega meseca, ampak šele po končanem mesecu.

NAČIN POROČANJA

Za potrebe statistike blagovne menjave med članicami EU – Intrastat lahko slovenske poročevalske enote poročajo v dveh oblikah:

 

– poročanje preko spletnega portala http://intrastat-surs.gov.si/ Za uporabo portala je potrebno imeti digitalo potrdilo.

– poročanje preko sistema X.400

Poročanje ni možno preko običajne elektronske pošte ali z disketami oz. CD-ji. Tudi tiskani obrazci niso več veljavni

Fakturna vrednost se izpolnjuje v eurih (EUR). Za preračun vrednosti v tuji valuti v vrednost v EUR uporabite »mesečni« tečaj, ki ga uporablja CURS za preračun zneskov v domačo valuto na EUL, ali pa dnevni srednji tečaj Banke Slovenije. Tečajne liste, ki se uporabljajo za preračun zneskov v domačo valuto, so objavljene na spletni strani:

Dnevni tečaji Banke Slovenije (BS) in mesečne tečajne liste valut, ki niso uvrščene na dnevno tečajno listo BS, so objavljeni na spletni strani:

http://www.bsi.si/html/financni_podatki/dnevni/tecajna_lista.asp

 

navodila za poročevalske enote 2014

navodila za poročevalske enote 2014 v angleškem jeziku (Intrastat guide 2014)

Spletišče Intrastat Statističnega urada RS (spletni obrazec)

Informacije o Intrastatu na straneh Statističnega urada

Intrastat na straneh Carinske uprave

Digitalna potrdila