Novosti

 • Sprememba vključitvenega praga za poročanje odprem blaga
  Vključitveni prag za odpreme se je znižal in znaša 200.000 EUR.

 • Poročanje o blagovni menjavi z Združenim kraljestvom v povezavi z BREXIT-om

  Prehodno obdobje za BREXIT se je končalo 31. decembra 2020.
  Od januarja 2021 je Severna Irska še naprej povezana s carinsko unijo EU, medtem ko to ne velja za preostale dele Združenega kraljestva.
  Poročanje za Intrastat ostaja obvezno samo za blagovno menjavo s Severno Irsko.
  O blagovni menjavi s preostalim delom Združenega kraljestva se ne sme več poročati za Intrastat, saj je ta predmet carinskega nadzora in formalnosti.
  V zvezi s to spremembo sta uvedeni naslednji šifri:
  XI – Združeno kraljestvo (Severna Irska)
  XU – Združeno kraljestvo (brez Severne Irske)
  V sistemu poročanja za Intrastat se lahko šifra XI uporabi za državo partnerico in državo porekla blaga, medtem ko se šifra XU lahko uporabi samo za državo porekla. Šifra GB se v sistemu poročanja za Intrastat ne uporabljala več.

 • Podatki se oddajajo v prenovljeni spletni aplikaciji na novem naslovu
  Dostop do spletne aplikacije
 • Spremenjen šifrant članic EU
 • Spremenjen šifrant držav
 • Nova navodila za poročanje
  Intrastat kratka navodila za leto 2021
  Inrastat navodila za leto 2021