Novosti

 • Sprememba vključitvenega praga za poročanje odprem blaga
  Vključitveni prag za odpreme se je znižal in znaša 200.000 EUR.

 • Poročanje o blagovni menjavi z Združenim kraljestvom v povezavi z BREXIT-om

  Prehodno obdobje za BREXIT se je končalo 31. decembra 2020.
  Od januarja 2021 je Severna Irska še naprej povezana s carinsko unijo EU, medtem ko to ne velja za preostale dele Združenega kraljestva.
  Poročanje za Intrastat ostaja obvezno samo za blagovno menjavo s Severno Irsko.
  O blagovni menjavi s preostalim delom Združenega kraljestva se ne sme več poročati za Intrastat, saj je ta predmet carinskega nadzora in formalnosti.
  V zvezi s to spremembo sta uvedeni naslednji šifri:
  XI – Združeno kraljestvo (Severna Irska)
  XU – Združeno kraljestvo (brez Severne Irske)
  V sistemu poročanja za Intrastat se lahko šifra XI uporabi za državo partnerico in državo porekla blaga, medtem ko se šifra XU lahko uporabi samo za državo porekla. Šifra GB se v sistemu poročanja za Intrastat ne uporabljala več.

 • Podatki se oddajajo v prenovljeni spletni aplikaciji na novem naslovu
  Dostop do spletne aplikacije
 • Spremenjen šifrant članic EU
 • Spremenjen šifrant držav
 • Nova navodila za poročanje
  Intrastat kratka navodila za leto 2021
  Inrastat navodila za leto 2021
transport

Naroči zdaj

CENIK LICENC – RAČUNALNIŠKI PROGRAM INTRASTAT

Program omogoča vnos podatkov za poljubno število poročevalskih enot.

 1. PROGRAM INTRASTAT – Internet

Način distribucije: prevzem programa s spletne strani (download z interneta). Vključeno je 3-mesečno prejemanje novih verzij preko interneta ter dostop do spletne strani z najpogostejšimi vprašanji in odgovori. Paket ne vključuje inštalacije in podpore.

CENA: 325,00 EUR + DDV

Želite prejeti predračun?

 1. PROGRAM INTRASTAT – Internet + 2 uri telefonske podpore

Način distribucije: prevzem programa s spletne strani (download z interneta). Vključeno je 3-mesečno prejemanje novih verzij preko interneta ter dostop do spletne strani z najpogostejšimi vprašanji in odgovori. Paket ne vključuje inštalacije.

CENA: 375,00 EUR + DDV

Želite prejeti predračun?

 1. PROGRAM INTRASTAT – Z obiskom

Način distribucije – inštalacija in uvajanje (do 2 uri), potni stroški (do 100 km) enega obiska, enoletno prejemanje novih verzij preko Interneta, enoletna telefonska ali e-mail pomoč

Cena: 500,00 EUR + DDV

Želite prejeti predračun?

 1. PAKET PODPORA UPORABNIKOM

Paket vsebuje 2 uri individualne tehnične in uporabniške podpore preko elektronske pošte ali telefona.

CENA: 50,00 EUR + DDV

Naroči!

Cene dodatnih licenc:

Vsaka dodatna licenca na dodatni postaji na mreži na isti lokaciji: + 30 % + DDV

Vsaka dodatna licenca na dodatnem računalniku na drugi lokaciji ali prenosnem računalniku: + 50 % + DDV

INFORMACIJE

Za dodatne informacije lahko pokličete 04/2807800 ali pišete na mail: posta@carpediem.si

Pogosta vprašanja

 Vprašanja in odgovori

Ali lahko v program uvozimo podatke iz drugih informacijskih sistemov? V program lahko prenesete podatke o prejemih in odpremah iz drugih računalniških programov. Za podrobnejši opis strukture prenosne datoteke nam sporočite E-mail naslov. Kakšna strojna in programska oprema je potrebna za uporabo vašega računalniškega programa za poročanje Intrastat? Računalnik: 4 GB RAM za 32 bit OS, 8 GB RAM za 64 bit OS. 100 GB trdi disk (Za potrebe programa zadostuje 0,1 GB) Operacijski sistem: WINDOWS 10 Spletni brskalnik: Podatki se posredujejo preko spletnega brskalnika Firefox, Chrome ali Edge. Dostop do interneta Ali program omogoča izpis obrazcev? Program omogoča izpis Obrazca za odpreme in obrazca za prevzeme. Obrazci se tiskajo na prazne liste, tako da ne potrebujete originalnih obrazcev. Ali lahko vnešene podatke urejamo in dopolnjujemo? Podatke katere ste uvozili iz drugih aplikacij ali ste jih ročno vnesli, lahko pregledujete in urejate. Ali program podpira x.400 elektronski poštni predal? Ne. Program omogoča izpis podatkov na papirne obrazce, uporabljate pa lahko tudi programski vmesnik, ki omogoča izvoz podatkov na spletni portal Intrastat. Ali vaš program omogoča izvoz podatkov v spletni portal Intrastat? Pred izvozom podatkov program izvede logične kontrole, preveri veljavnost šifer ter združi (opcijsko - po želji) podatke, za katere veljajo enaki pogoji poročanja. Te podatke izvozi v XML datoteko, ki jo prenesete v spletni portal Intrastat Cene in naročilo

Odpadna EE oprema

Intrastat

 • Obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE-opreme Računalniški program EuIntrastat smo nadgradili tako, da lahko z njim poleg poročanja za Intrastat poročate tudi za okoljske dajatve: sem spada "Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme"? Podatki, ki jih pripravite za poročanje Intrastatu, vam služijo tudi za poročanje obračuna okoljske dajatve zaradi odpadne EE-opreme, tako da ne gre za podvajanje podatkov. V programu že obstaja tabela opreme, za katero je potrebno poročati, kakor tudi faktorji za izračun. V primeru, da imate uvoz te opreme iz neevropskih držav ali lastno proizvodnjo, lahko te dokumente dodaste v seznam dokumentov in jih ustrezno označite.
Želite prejeti predračun?

Najpogostejša vprašanja v zvezi z poročanjem Obračuna okoljskih dajatev zaradi odpadne EE-Opreme

Kam je treba poslati poročilo? Carinska uprava RS Carinski urad Jesenice Spodnji plavž 6 c 4270 Jesenice   Oddelek za trošarine obdobja poročanja - roki za poročanje
  Davčno obdobje   Rok za predložitev   obračuna carinskemu   organu   Plačilo okoljske   dajatve
  januar, februar, marec,   april, maj in junij   20. julij   31. julij
  julij, avgust, september,   oktober, november   in december   20. januar   31. januar
Do kdaj je potrebno plačati okoljsko dajatev ? Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi polletnemu obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Način plačila Okoljska dajatev se plača na računa:
 • 01100-1008346267 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme;
 • 01100-1008346364 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme.
Pri plačilu se v sklicu navede model 19: davčna številka zavezanca za plačilo okoljske dajatve-šifra dajatve.
VPLAČILNI PODRAČUN ŠIFRA DAJATVE NAZIV MODEL REFERENCE
01100-1008346267 08770 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (po obračunu, CURS) 19
01100-1008346364 08788 Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (po obračunu, CURS) 19
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne EE-opreme? Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so proizvajalci in pridobitelji EE-opreme za EE-opremo, ki jo dajejo v promet v RS ali jo sami uporabijo kot končni uporabniki. Zavezancem ni treba obračunati in plačati okoljske dajatve v primeru, ko letna količina EE-opreme, ki jo sami uporabijo kot končni uporabniki zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja, popravljanje ali vzdrževanje kakršnekoli opreme, ki vsebuje EE-opremo, ne presega 1.500 kg. Vir: www.carina.gov.si

Opis programa Intrastat

Računalniški program INTRASTAT je namenjen vnosu, urejanju in izpisovanju Intrastat obrazcev. Poglavitna prednost našega programa je, da zna prenesti podatke neposredno v spletni obrazec. Lahko se tudi pohvalimo, da je edini ki to zna. Za delovanje programa pa ni potreebno zakupovati nobenih strežnikov, kakor tudi ne plačevanje mesečnih najemnin. Lahko vam služi kot vmesnik za prenos podatkov iz vaših aplikacij v spletni obrazec. Nudi sledeče funkcije:
 • Vodenje več poročevalskih enot
 • Vnos, pregledovanje in urejanje dokumentov - obrazcev
 • Uvoz podatkov iz drugih programov
 • Tiskanje obrazcov
 • Izvoz podatkov v XML in prenos v spletni obrazec
 • Novo Obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE-opreme
 • Vmesnik za prenos podatkov v spletni obrazec na portalu Intrastat
Cene in naročilo Primeri dela s programom(kliknite za večjo sliko):